Spotkanie przedstawicieli PZZHiPD z rejonu Środkowej Polski oraz Warmii i Mazur z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Jarosławem Wojtowiczem

Dania 16 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli PZZHiPD z rejonu Środkowej Polski oraz Warmii i Mazur z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Jarosławem Wojtowiczem.

Podczas spotkania zostały poruszone problemy, które już od dawna są bolączką dla środowiska drobiarskiego.

Wśród omawianych tematów wymienić można m.in.:

      1. Problem aneksów stosowanych do umów kontraktacyjnych. Należy wyeliminować z aneksów możliwość przedłużania płatności, bo na chwile obecną firmy nie wywiązują się z wyznaczonych terminów płatności, natomiast żeby odzyskać VAT zmuszają producenta do podpisania aneksu. W ten sposób rolnik staje się darmowym kredytodawcą.
      2. Istnieje potrzeba takiej zmiany, aby faktury mógł wystawiać rolnik w celu ukrócenia oszukańczym praktykom. W obecnej sytuacji producent jest pozbawiony prawa wystawiania dowodów, a zatem jego towar jest oddany a nie sprzedany. Do momentu, gdy producent otrzymuje fakturę, to nie ma żadnego dowodu, że nastąpiło przekazanie żywca.
      3. Pan Minister Wojtowicz wysunął propozycję stworzenia systemu gwarantującego wypłatę środków pieniężnych dla hodowców w przypadku wystąpienia drastycznych zmian na rynku zmierzających do upadku polskiego drobiarstwa. Fundusz ten miałby funkcjonować na podobnych zasadach jak Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Projekt takiego systemu został już wielokrotnie przedstawiany poprzednim ekipom resory rolnictwa przez PZZHiPD, jednak nie doczekał się realizacji do tej pory.

Na koniec spotkania, w imieniu większości Zrzeszeń w kraju, wręczono Panu Ministrowi petycję w której przedstawiono najważniejsze problemy.

Więcej informacji TUTAJ >>>