Spotkanie w Łódzkim Urzędzie Wojewody Pani w-ce Wojewody Krystyny Ozgi z producentami rolnymi

W dniu 07.02. br. odbyło się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim u Pani w-ce Wojewody Krystyny Ozgi spotkanie producentów rolnych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branży drobiarskiej, przedstawiciele producentów trzody chlewnej, przedstawiciele samorządu Rolniczego (Izb Rolniczych) oraz przedstawiciele podległych Wojewodzie Inspekcji, w tym weterynarii, Inspekcji Handlowej oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Producenci obu branż przedstawili Pani Wojewodzie nurtujące problemy w rolnictwie, a szczególnie -wręcz złodziejskie- praktyki niektórych producentów handlowych, którzy prowadzą do upadku gospodarstw i dramatów ludzi.

Podkreślono wzrastające trudności w płynności finansowej gospodarstw, wynikające z przedłużających się terminów płatności za dostarczone ptaki do uboju lub trzody. Ten termin musi być skrócony lub traktowany, jako kredyt kupiecki bez prawa odzyskania zwrotu Vat.

Mocno wybrzmiał problem wprowadzania na rynek krajowy anonimowego, bardzo taniego, a zatem wątpliwej jakości mięsa.

Wnioskowano o wzmożenie kontroli odpowiednich Inspekcji nad funkcjonowaniem rynku, nad jakością mięsa (anonimowego).

Wnioskowano również o wprowadzenie obowiązku oznaczenia kraju pochodzenia mięsa, na półkach sklepowych, aby konsument miał prawo świadomego wyboru.

Pani Wojewoda zapewniła, że wszystkie problemy zostaną przedstawione Rządowi.

Równocześnie zaproponowała uczestnictwo naszych branż na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego przy Wojewodzie.