Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa w sprawie wystąpienia ptasiej grypy

Z inicjatywy Polskiego Związku Zrzeszeń Producentów i Hodowców Drobiu w dniu 06.12.2007r. odbyło się wcześniej planowane spotkanie z nowym Ministrem Rolnictwa – Panem Markiem Sawickim.

Udział w nim wzięli również przedstawiciele Departamentu Rynków Rolnych, Weterynarii, Bezpieczeństwa Żywności oraz rejonowych związków drobiarskich, w tym Prezes naszego Zrzeszenia – Pani Krystyna Jędrzejka.

Z uwagi na potwierdzenie istnienia ognisk ptasiej grypy w województwie mazowieckim, tematyka spotkania zawężona została tylko do tych spraw. Ogrom problemów związanych z wystąpieniem wirusa – a przedstawionych przez kolegów związkowców z terenów zagrożonych, wymagają pewnych uregulowań prawnych, na które w tym momencie rząd nie jest w pełni przygotowany. Obie strony doszły do wniosku, że muszą się jak najszybciej spotkać ponownie, by przedstawić i omówić przygotowane propozycje rozwiązań takiej sytuacji. Kolejny termin spotkania wyznaczono na 10.12.2007r.