Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa

W dniu 21 marca br. na wniosek Związku Zawodowego Rolników Solidarni odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa spotkanie przedstawicieli branży drobiarskiej z Podsekretarzem Stanu p. Andrzejem Butrą i Zastępcą Głównego Lekarza Weterynarii p. K. Jażdżewskim oraz przedstawicielami Departamentu Bezpieczeństwa Żywności.

Tematem spotkania była treść rozporządzenia o zwalczaniu niektórych serotypów salmonelli w stadach brojlerów.

Jak wspomnieliśmy wcześniej w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PZZHiPD równocześnie powołani na spotkaniu w Polichnie w skład komisji koordynującej ds. salmonelli oraz Prezes PZZHiPD p. A. Danielak.

Na spotkaniu ponownie zostały przedstawione powody, dla których część branży -działająca na tzw. wolnym rynku- ma wiele obaw (a już kilka razy udowodniło to życie, że to obawy nie są bezpodstawne). Niejednokrotnie bywa tak, że zakład ubojowy nie jest zainteresowany podpisaniem kontraktu z hodowcą, bo w przypadku dodatniego wyniku bezkarnie pozostawia hodowcę z problemem.

Problem tej grupy producentów rolnych tkwi w tym, że współpracują oni z ubojniami nieposiadającymi przetwórstwa i w przypadku wystąpienia w próbie podeszwowej wyniku dodatniego ubojnia taka stwarza problem z wykupem żywca w ogóle lub tylko w zakresie ceny, którą proponuje na drastycznie niskim poziomie. W efekcie takich działań producent-rolnik ponosi olbrzymie straty, a mięso jest przedmiotem spekulacji.

Uczestnicy spotkania przedstawili propozycje rozwiązań, które mogłyby złagodzić problem, lecz bez pomocy resortu rolnictwa (Ministra) realizacja tego jest niemożliwa. Jednym z takich rozwiązań jest obowiązkowe ubezpieczenie zwierząt (na wzór upraw rolnych) z dopłata z budżetu państwa, lub stworzeniem Funduszu, z którego można byłoby pokryć różnicę między ceną uzyskaną za żywiec (wypłaconą przez ubojnię), a kosztami produkcji.

Na taki Fundusz mógłby składać się udział ubezpieczyciela, budżetu państwa i samego producenta.

Przedstawione propozycje żywo zainteresowały resort rolnictwa. Minister zobowiązał się podjąć działania w tym zakresie i ponownie zwołać spotkanie.