Spotkanie w Polichnie

Dnia 16 stycznia 2011 r. w Polichnie odbyło się spotkanie hodowców drobiu. Zostało ono zainicjowane przez producentów brojlerów z rejonu tomaszowsko-piotrkowskiego. W zebraniu uczestniczył również przedstawiciel Zarządu Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski. Przybyli rozmawiali o aktualnie najważniejszych sprawach dla drobiarstwa. Omówiono m.in. już trzeci etap rządowego programu zwalczania salmonelli, a także dramatyczną sytuację na rynku drobiu, która trwa już od połowy września. Na zebraniu podniesiono również problem znakowania mięsa.

Efektem zebrania było sporządzenie listy postulatów, które będą przedstawione Izbie Rolniczej, a następnie Ministrowi Rolnictwa.