Spotkanie w siedzibie Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej

Dnia 18.04.2012 r. w siedzibie Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie GMO, w którym uczestniczyli przedstawiciele PZZHiPD p. A. Danielak i p. K. Jędrzejka.

Wkrótce zostaną zamieszczone szersze informacje na ten temat.