Spotkanie w siedzibie Krajowej Rady Drobiarstwa w sprawie GMO

W dniu 18 kwietnia br. w siedzibie Krajowej Rady Drobiarstwa w Warszawie odbyło się posiedzenie całej branży drobiarskiej i przedstawicieli Izby Zbożowo-Paszowej z panem Adamem Tańskim na czele.

Tematem spotkania były kwestie związane z GMO:

– omówienie wyników konferencji w Sejmie RP w dn. 03. Kwietnia br.;

– zaplanowanie wspólnych działań branży w zakresie GMO oraz zmiany art. 65 ustawy o paszach, w zakresie terminu wejścia w życie zakazu; wytwarzania, wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt komponentów genetycznie zmodyfikowanych i przesunięcia wejścia w życie w/w zakazu.

Problem jest bardzo poważny, gdyż mamy w kraju ujemny bilans białka paszowego. Ma to znaczenie szczególnie przy produkcji pasz dla drobiu, a te stanowią 70% całkowitej produkcji pasz przemysłowych.

Tego ujemnego bilansu białka nie da się pokryć krajowymi zasobami roślin strączkowych – po pierwsze ich tyle nie ma, a po drugie mogą stanowić tylko określony udział (a śruta rzepakowa też nie pokryje deficytu).

Zatem śruta sojowa w 90% zmodyfikowana genetycznie oraz częściowo kukurydza MON 810 – musi nadal stanowić znaczącą pozycję w bilansie białka paszowego.

Zakaz stosowania z dn. 01.01.2013 r. komponentów GMO w paszach może oznaczać spadek produkcji mięsa drobiowego nawet o połowę. W ten sposób Polska z eksportera mięsa drobiowego może stać się importerem, aby pokryć potrzeby żywieniowe kraju. Jest niemal pewne, że mięso z importu będzie wyprodukowane na paszach z udziałem GMO.

Wkrótce zostanie opublikowana ostateczna wersja takiego stanowiska, podpisana przez wszystkie organizacje branżowe.