Spotkanie z Panem Januszem Wojciechowskim – Posłem do Parlamentu Europejskiego oraz Panem Grzegorzem Wojciechowskim – Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 24.11.2008r. w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie członków Zarządu naszego Zrzeszenia z Panem Posłem do Parlamentu Europejskiego Januszem Wojciechowskim oraz Panem Senatorem Grzegorzem Wojciechowskim.

    Celem spotkania było przedstawienie problemów, które niepokoją i dręczą hodowców drobiu. Podstawowe tematy podejmowane na spotkaniu to kwestie dotyczące:

  1. Ustawy o zwalczaniu salmonelli;
  2. Bezpieczeństwa naszych gospodarstw w świetle ustawy o odrolnieniu terenów administracyjnie przynależnych aglomeracjom miejskim oraz tzw. ustawy zapachowej;
  3. Niekontrolowanego przywozu mięsa i żywego drobiu do kraju.

Na spotkaniu przedstawiliśmy również pismo odnoszące się do problemów, z którymi przybyliśmy, skierowane do Pana Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego oraz Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego.

Przedstawione pismo – pobierz