Spotkanie z Posłem do Europarlamentu Panem Januszem Wojciechowskim oraz Senatorem RP Panem Grzegorzem Wojciechowskim

Dnia 11 czerwca 2011 r. przedstawiciele naszego Zrzeszenia wraz z Prezesem Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu panem A. Danielakiem spotkali się w Biurze Posła do Europarlamentu pana Janusza Wojciechowskiego.

Przedstawiona została sytuacja branży drobiarskiej, a szczególnie podkreśliliśmy fakt, ze do kraju przywożony jest żywy drób z krajów sąsiednich, głownie z Holandii, co naraża polskich producentów na nieuczciwą konkurencję

W wyniku rozmów skierowane zostało pismo do Parlamentu dotyczące zakupu i transportu żywego drobiu do Polski.

Również obecny na spotkaniu Senator Grzegorz Wojciechowski zobowiązał się skierować zapytanie do Ministra Rolnictwa oraz przedstawić problematykę na posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa.