Spotkanie z przedstawicielami Izb Rolniczych w Łodzi

W dniu 28.02.2008r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu: Informacje o dramatycznej sytuacji w branży drobiarstwie. Tym razem członkowie Zarządu Zrzeszenia gościli w Izbie Rolniczej w Łodzi. Tematyka spotkania i pozostawiony przez nas materiał zawierał takie same bloki tematyczne jak w przypadku wizyty u Pani Wicewojewody. Dodatkowo mogliśmy skorzystać z usług Pani Mecenas Moniki Król, która udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Także i tym razem zostaliśmy zapewnieni przez Pana Prezesa Andrzeja Górczyńskiego i Pana Wiceprezesa Krzysztofa Nowaka o pomocy z Ich strony. W najbliższym czasie jest planowane spotkanie na szerszym forum, z udziałem Ministerstwa, Wojewody, Marszałka i innych Właściwych Służb.