Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

W dniu 02.02 br odbyło się w Rawie Mazowieckiej, wcześniej planowane spotkanie członków Zarządu naszego Zrzeszenia z Wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – Panem Januszem Wojciechowskim oraz senatorem – Panem Grzegorzem Wojciechowskim.
Celem wizyty było dostarczenie materiału dotyczącego nowych okoliczności zaistniałych w branży drobiarskiej.
Z powodu kryzysu, który wciąż dotyka producentów drobiu, zwróciliśmy się do Panów o pomoc w rozwiązaniu niektórych trudnych spraw.