Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wpływu rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu.

Sprawozdanie >>>