Sprawozdanie z posiedzenia grupy roboczej Komitetów Copa- Cogeca “Zdrowie i dobrostan zwierząt” – 18 listopada 2011

Szczegóły tutaj >>>