Sprawozdanie ze spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 10.12.2007r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli branży drobiarskich tj:

 • Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu,
 • Zrzeszenie Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski,
 • Krajowa Rada Drobiarska – Izba Gospodarcza,
 • Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz ze stroną rządową w składzie:
  • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Marek Sawicki;
  • Główny Lekarz Weterynarii – Pani Ewa Lech i Krzysztof Jażdżewski;
  • Wiceminister – Marek Chrapek;
  • Dyrektor Departamentu Finansów MRiRW – P. A. Szelągowska, i inni.

Głównym celem spotkania była ptasia grypa, która stanowi poważny problem w naszym kraju. Choroba ta ma ogromny wpływ na polską gospodarkę oraz dzisiejszy stan branży drobiarskiej. Zdesperowani hodowcy z Sierpca, po negatywnych doświadczeniach, wytykali błędy popełnione przez powiatowych lekarzy weterynarii, wśród których znalazły się:

 • złe wyznaczenie stref ochronnych;
 • różne interpretowanie zapisów prawnych;
 • brak przygotowania do sytuacji kryzysowych;
 • niedopuszczenie do obrotu zdrowego mięsa drobiowego ze strefy B.

Niestety zapewnienia Głównego Lekarza Weterynarii – Pani Ewy Lech o podjęciu słusznych decyzji nie uspokoiły hodowców. Okazuje się bowiem, że na dzień dzisiejszy, na jakiekolwiek odszkodowania mogą liczyć tylko producenci posiadający drób zarażony. Pojawia się pytanie: co z hodowcami zdrowego drobiu ze strefy B? Jak można im pomóc? Kto odbierze od nich kurczaka już ponad 50-cio dniowego? Kto zwróci im koszty produkcji?
Na te i inne pytania nadal brak jest odpowiedzi.

Minister Rolnictwa podkreślił, że w obu strefach prowadzony jest stały monitoring weterynaryjny, zaś mięso pochodzące ze strefy B uznawać należy za najbardziej bezpieczne z całej Polski, bowiem codziennie odpowiednie służby przeprowadzają tam kontrole.

Dyrektor Szelągowska zaapelowała do hodowców o szczególną uwagę przy zbieraniu dokumentacji hodowlanej i zatrzymywaniu faktur. Pan A. Danielak prosił zaś o prowadzenie zeszytu, w którym należy zamieszczać wszystkie wydarzenia związane z działalnością.

W dalszej części spotkania mówiło się o branży drobiarskiej jako bardzo ryzykownej, co znajduje swoje odzwierciedlenie w trudnościach z pozyskaniem bądź odmową przyznania kredytu, jak również powrocie do rozmów o prawie upadłościowym.

Doktor K. Jażdżewski podkreślił, że drób ze strefy B jest bezpieczny a obrót nim jest właściwy. Jak się jednak okazuje, powiatowi lekarze weterynarii niestety nie stosują się do wytycznych wydanych przez MRiRW i samowolnie wydają decyzje krzywdzące producentów drobiu ze strefy B.

Na uwagę zasługuje jeszcze fakt utraty zaufania konsumentów do produktów drobiowych. Władze lokalne powinny bardziej zwracać uwagę na wypowiadane przez siebie słowa, tak aby nie wywoływać niepotrzebnej paniki.

W trakcie spotkania potwierdzono informacje o możliwości dostarczania rynek unijny drobiu ze strefy B, co powinno uspokoić nieco rynek drobiowy i przyczynić się do jego ustabilizowania po ostatnich zakłóceniach.

Na zakończenie Ministerstwo poinformowało, że termin wypłaty ewentualnych odszkodowań wynosi 3 lata od dnia wystąpienia szkody. W przypadku podejmowania dalszych kroków będziemy na bieżąco informować Państwa o sytuacji w drobiarstwie.