Targi ANUGA w Kolonii

W dniach 8-12 październik br. odbyły się w Kolonii w Niemczech jedne z największych targów przemysłu spożywczego na świecie ANUGA. W tegorocznej imprezie wzięło udział ponad 6500 wystawców z całego świata. Powierzchnia wystawowa to 300 000 m2. Krajem partnerskim tegorocznej wystawy były Włochy. Za 4 lata (wystawa odbywa się co 2 lata)taką role pełnić będzie Polska.

Według pozyskanych informacji w tym roku w targach wzięło udział około 110 wystawców z Polski, w tym najliczniej z mleczarstwa i wyrobów mięsnych.

Udział w targach tej rangi jest okazją do zaprezentowania się potencjalnych klientom i kontrahentom, ale również do zawiązania kontaktów handlowych, prezentacji swoich osiągnięć w branży i możliwości zaistnienia na rynku spożywczym.

Na targach było również stoisko Konsula Generalnego RP w Kolonii. Jego rolą było informowanie i doradzanie w nawiązywaniu kontaktów handlowych oraz promowanie polskiej branży spożywczej na rynku niemieckim.

Wraz z Krajową Radą Drobiarską – Izbą Gospodarczą w wyjeździe na targi udział wzięli przedstawiciele Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu (w osobach K. Jędrzejka, St. Nydziński, A. Medykiewicz, T. Rzemińska) jako przedstawiciele producentów żywca – pierwszego ogniwa łańcucha żywnościowego.

Mieliśmy możliwość ocenić i docenić znaczenie tego typu imprez handlowych szczególnie dla promocji polskich produktów rolno-spożywczych.

Program naszego pobytu (dwa ostatnie dni targów) przewidywał:

W pierwszym dniu zwiedzanie targów ANUGA, a na zakończenie dnia oficjalna kolację z przedstawicielami Konsulatu RP w Kolonii.

Dzień drugi to dzień promocji polskiego mięsa drobiowego finansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

W dniu tym odbyła się 4 godzinna konferencja pod patronatem Konsulatu RP, której celem było promowanie polskiej branży drobiarskiej.

Na konferencje przybyli przedstawiciele polskich firm drobiarskich:

   • Grupa ANIMPOL z Gorzowa Wlkp.,
   • AVES z Gajewnik k/Zduńskiej Woli,
   • EXDROB S.A. z Kutna,
   • INDYKPOL S.A. z Olsztyna
   • Z.D. Koziegłowy sp. Z o.o. z Koziegłów,
   • LUKOSZ z o.o. z miejscowości Chybie,
   • SEDAR S.A. z Miedzyrzeca Podlaskiego

oraz zaproszenie przedstawiciele – głównie firm niemieckich.

Na targach również obecni byli przedstawiciele TVP 3 oraz dziennikarze.

Konferencję otworzyła p. Konsul Jolanta Kozłowska, następnie odbył się wykład p. prof. Andrzeja Kowalskiego IERiGŻ, po czym nastąpiła prezentacja poszczególnych firm polskich, a następnie dwustronne rozmowy biznesowe ze stroną niemiecką.

Serwowano polskie wyroby z mięsa drobiowego oraz potrawy z drobiu w klimacie polskiej kuchni.

Naszym zdaniem było to dobrze przygotowane przedsięwzięcie, które pozwoliło zgromadzić przetwórców branżowych w jednym miejscu, aby zainteresowani kontrahenci, – mogli poznać naszą branżę również poprzez konsumpcję.

Spostrzeżenia i uwagi:

Po pierwsze: – rozczarowani byliśmy zbyt słabym oznakowaniem Polski na tak ważnej imprezie targowej, szczególnie jeśli porównamy to jak z ekspozycjami takich krajów jak Chiny, Brazylia, Argentyna czy nawet Izrael, który wcale nie jest potęgą w rolnictwie.

W pawilonie wyznaczonym dla przetwórstwa mięsnego brak było wspólnego polskiego segmentu wystawienniczego. Poszczególne firmy wystawiały się w różnych miejscach tego pawilonu – olbrzyma. Trzeba było wiele trudu, aby ich odnaleźć a przecież potencjalny kontrahent winien mieć to ułatwione, bo w przeciwnym razie można się obawiać, że wybierze ofertę (widoczną i czytelną) innego kraju.

Dla nas obserwatorów, ale tez podatników – pozostaje niezrozumiałym fakt braku koordynacji, braku możliwości urządzenia wspólnej ekspozycji pod barwami Polski. Odnosiliśmy wrażenia, jakby większość naszych przedsiębiorstw odwróciła się do siebie plecami w obawie przed sąsiadem – konkurentem. A może były ważniejsze powody, ktoś nie zagwarantował i nie zabezpieczył powierzchni wystawienniczej?!

Uważamy, że jest to błąd, z którego należy wyciągnąć wnioski na przyszłość. W tym miejscy właściwym zdaje się wtrącić uwagę, że PZZHiPD od około 10 lat usiłuje przekonać środowisko drobiarskie oraz kolejnych ministrów rolnictwa do rozpoczęcia merytorycznej pracy nad wprowadzeniem systemu integracji wysokiej branży drobiarskiej (i nie tylko tej branży) po to, by branże rolnicze mogły wyeksponować olbrzymie możliwości swoich potencjałów dotąd uśpionych.

Natomiast uradował nas widok polskiej ekspozycji w pawilonie przetwórstwa mleka. Okazałe stoiska z bardzo mocnymi akcentami, nawet regionalnymi – niemal wszyscy wystawcy w jednym miejscu – pełna koordynacja i dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka. To musi przynieść efekt w wymianie handlowej.

Notatkę sporządziła K.J.