V Walne Zebranie Członków Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski

W imieniu Zarządu Głównego ZRZESZENIA PRODUCENTÓW I HODOWCÓW DROBIU ŚRODKOWEJ POLSKI mamy zaszczyt zaprosić wszystkich członków ZPiHDŚP na V Walne Zebranie Zrzeszenia, które odbędzie się w dniu 30.03.2011 r. (środa) o godz.11:00 w miejscowości Lutomiersk ul.: Plac Zwycieństwa 13 Hades.