Walne Zebranie Członków ZPIHDŚP

Zarząd Główny Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski zaprasza wszystkich członków Zrzeszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 26.03.2014 r. (środa) o godz.11: 00

Miejsce: Bar Aleksandria, ul. Wojska Polskiego 103, 95-070 Aleksandrów Łódzki.


Projekt Rozporządzenia

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy ów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grup producentów rolnych.

Projekt >>>

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania.

Projekt >>>