Walne Zebranie członków ZPIHDŚP

29 marca br. w Lutomiersku odbyło się VI Walne Zebranie członków Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski.

Spotkanie miało charakter sprawozdawczy z działalności Zrzeszenia, jednak nie pominięto również innych tematów np. program walki z salmonellą, warunki kooperacji z ubojniami, i wiele innych. Na spotkaniu została również uzupełniona lista delegatów na Kongres Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu.

W Zebraniu uczestniczyli zaproszeni Goście: przedstawiciele Wytwórni Pasz i Koncentratów Tasomix oraz Prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu p. Andrzej Danielak.


Rozmowy o programie zwalczania salmonelli

Trwają rozmowy przedstawicieli organizacji drobiarskich w celu wypracowania wspólnego stanowiska w odniesienia do “Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonelli”.

Konsultacje trwają od grudnia ubiegłego roku. Rozpoczęto je na wniosek p. Krzysztofa Jażdżewskiego Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii oraz Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu.