Władze firmy

Członkowie Zarządu Głównego Zrzeszenia

 • Prezes: Paweł Szcześniak
 • Z-ca Prezesa: Krystyna Jędrzejka
 • Skarbnik: Anna Kałużna
 • Sekretarz: Marek Małachowski
 • Członek Zarządu: Jarosław Raczyński
 • Członek Zarządu: Mariusz Gabryelczak

Członkowie Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia:

 • Przewodnicząca: Dariusz Kowalczyk
 • Z-ca Przewodniczącego: Bartłomiej Matusiak
 • Sekretarz: Andrzej Mikołajczyk

Członkowie Sądu Koleżeńskiego Zrzeszenia:

 • Przewodnicząca: Anna Szcześniak
 • Z-ca Przewodniczącego: Dominik Sujecki
 • Sekretarz: Anna Szymczak